Przeczytane 2018

Styczeń 2018
1. Pypcie na języku - Michał Rusinek
2. Hrabina Cosel _ Józef Ignacy Kraszewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje" - Menander